Jouw Privacy is belangrijk

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.
Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheid en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

In het dossier worden ook gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen, wat inhoudt dat ik:

Zorgvuldig om ga met persoonlijke en medische gegevens
Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot deze gegevens.
Verder heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld dat de therapie afgerond is of bij verwijzing naar een andere behandelaar / huisarts. Dit gebeurd alleen als ik expliciete toestemming van jou heb ontvangen.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor financiële administratie, zodat ik een factuur op kan stellen.

Mocht ik om een andere reden gebruik willen maken van jou gegevens, dan word je ten alle tijden eerst hierover geïnformeerd en expliciet om toestemming gevraagd.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar lang bewaard.
Dit wordt bewaard op een externe schijf met wachtwoord beveiligd.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar:

 • Jou naam, adres en woonplaats
 • De geboortedatum
 • Zorgverzekeraar en nummer
 • De datum van de behandeling
 • Factuurnummer
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld “Integratieve therapie”
 • De kosten van het consult