Disclaimer

Deze site van Praktijk Inanna, natuurlijk jezelf zijn, later genoemd Inanna, heeft tot doel om informatie te geven over aanvullende geneeswijzen.
Inanna maakt geen medische claim ten aanzien van gebruikte behandelmethodes.
Indien jij gezondheidsproblemen hebt, dan dien je ten alle tijden jouw reguliere arts te raadplegen.
De informatie van deze site mag nooit een bezoek aan jouw huisarts of specialist overbodig maken. Dit zelfde geldt als je praktijk Inanna bezoekt.

Ik draag er zorg voor om de informatie op deze site accuraat en up-to-date te houden.
Toch verzoek ik de lezer om zorgvuldig te zijn bij het interpreteren en toepassen van de informatie. Inzichten zijn voortdurend aan verandering onderhevig en men blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor wat men doet of laat.
Inanna kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het onjuist interpreteren van de informatie. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
De inhoud van deze website kan nooit dienen ter vervanging voor therapie.

Inanna sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.
Inanna is ook niet aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door deze website verkregen is.
De website bevat links naar andere websites die niet onder het beheer van Inanna vallen. Inanna is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en is niet aansprakelijk voor schade of letsel welke kan voorkomen uit de inhoud van deze websites.

Klachten

Heb je klachten, chroom dan niet om deze te melden. Samen gaan we bekijken hoe we deze tot ieders tevredenheid op kunnen lossen.
Mocht dit niet lukken, dan kun je jouw klacht deponeren bij de klachten tuchtrechtcommissie. Hiervoor ben ik aangesloten bij de C.A.T., lidnr: CM2789-01-01-20

Tarieven

Inanna behoudt zichzelf het recht voor, om op elk willekeurig tijdstip de tarieven te kunnen wijzigen. Dit zal in alle redelijkheid tijdig kenbaar gemaakt worden.
de nieuwe prijzen gaan in op elke vervolgdienst die nog niet betaald is. Op prijzen op internet en / of folders, behoudt Inanna zich het recht voor van type-, druk-, of zetfouten.

Behandelingen op locatie hebben een ander tarief en er wordt een reistoeslag in rekening gebracht.

Voor ondernemers geldt een ander tarief dan voor particulieren.

Copyright

De inhoud van deze website mag niet overgenomen worden, vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ingrid Verstappen, Praktijk Inanna.

Daarnaast weet ik als geen ander dat delen vreugde brengt, aarzel dus niet om toestemming te vragen.
Wel verlang ik dat vermeld word dat de informatie afkomstig is van Praktijk Inanna, natuurlijk jezelf zijn en dat er een link geplaatst wordt naar http://inannainfo.nl
© Ingrid Verstappen. Inanna, natuurlijk jezelf zijn.